Home > Zoek Resultaten
Algemene voorwaarden

Versie (v.2.1) van kracht vanaf 15 november 2023

Deze Gebruiksvoorwaarden Voor Lidmaatschap maken deel uit van de lidmaatschapsovereenkomst van het programma Winkelen en Sparen (dat ook de Privacyverklaring en Cookieverklaring (de ‘Overeenkomst') omvat), die iedere consument die lid wil worden van het programma altijd moet accepteren tijdens het toetredingsproces.

De Overeenkomst wordt aangegaan tussen enerzijds Webloyalty Sàrl, een vennootschap naar Zwitsers recht met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, statutair gevestigd teAvenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitserland, ingeschreven bij het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344. 043.246 (‘Webloyalty'), die het programma Winkelen en Sparen beheert en eigenaar is van de website www.winkelenensparen.nl, en anderzijds de natuurlijke persoon-consument die toetreedt tot het programma (het ‘Lid').

De Overeenkomst legt de voorwaarden vast waaronder het Lid kan deelnemen aan het programma Winkelen en Sparen (hierna het ‘Programma' of de ‘Service') en toegang heeft tot de website van het Programma op het adres www.winkelenensparen.nl (hierna de ‘Site'). Aanvaarding van het aanbod om lid te worden van Webloyalty houdt de vaste en definitieve totstandkoming van de Overeenkomst in. Wanneer het aanbod om lid te worden van het Programma wordt gedaan via een Partnersite, is dat aanbod bovendien alleen geldig voor de periode die daar wordt vermeld.

KLANTEN SERVICE
0800 220 00 26
Oproepen vanaf een vaste lijn in Nederland zijn gratis.
09:00 - 18:00 Maandag t/m vrijdag
uitgezonderd officiële feestdagen