Home > Zoek Resultaten
Privacyverklaring en Cookieverklaring

Versie (v.3.2) van kracht vanaf 15 november 2023

Webloyalty Sàrl, een bedrijf met een kapitaal van 100.000 Zwitserse frank, met statutaire zetel te Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitserland en ingeschreven in het handelsregister van Vaud onder nummer CHE-344.043.246, die Nederlandse consumenten het programma ‘Winkelen en Sparen' aanbiedt (hierna het ‘Programma' of de ‘Service'), is zich ten volle bewust van het belang dat zijn klanten-consumenten hechten aan het feit dat de persoonsgegevens die zij aan het bedrijf toevertrouwen in het kader van hun lidmaatschap van de Service, worden beschermd en worden gebruikt met kennis van zaken en met strikte naleving van de toepasselijke regelgeving. Webloyalty wenst in die zin, in het kader van dit privacybeleid (‘Beleid') die klanten en internetgebruikers die surfen op zijn Sites in te lichten over de verbintenissen die het aangaat om in alle omstandigheden een gepast niveau van bescherming van hun persoonsgegevens te verzekeren en tevens de waarborgen te bieden die vereist worden door de toepasselijke regelgeving.

Dit Beleid specificeert de voorwaarden waaronder Webloyalty de Persoonsgegevens van de Leden gebruikt in het kader van het verstrekken van het Programma en ook wanneer zij surfen op de Site van het Programma. Zoals aan de Leden werd meegedeeld toen zij lid werden, impliceert lidmaatschap van het Programma – behalve aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden Voor Lidmaatschap – ook de aanvaarding zonder voorbehoud van deze Privacyverklaring en Cookieverklaring. Wanneer een internetgebruiker op de Site van het Programma surft, betekent dat ook dat hij of zij zonder voorbehoud akkoord gaat met dit Beleid.

KLANTEN SERVICE
0800 220 00 26
Oproepen vanaf een vaste lijn in Nederland zijn gratis.
09:00 - 18:00 Maandag t/m vrijdag
uitgezonderd officiële feestdagen